מהי קצבת נכות כללית?

לפגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות השאירו פרטים או התקשרו

או חייגו

זכויות בנכות כללית

נכות כללית היא נכות המתבטאת בפגיעה בכושר העבודה, בשל ליקוי פיזי, שכלי או נפשי, הגורם למגבלה בתפקוד.

המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת נכות חודשית למבוטחים הסובלים מנכות כללית, כשהוועדה הרפואית קבעה שאכן קיימת נכות רפואי שפגעה בכושר העבודה

קבלת הקצבה מותנית בהגשת תביעת נכות כללית למוסד לביטוח לאומי.

המבוטח יכול להגיש את התביעה באופן עצמאי, או לשכור לשם כך את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום. חלק מן המבוטחים, פונים לייעוץ ראשוני של עורך דין, על מנת לקבל הערכה על סיכויי התביעה ולאחר מכן, מגישים את התביעה לבדם.

כך תגישו תביעה להכרה בנכות כללית

תביעת נכות כללית מוגשת על גבי הטופס הרלוונטי, אותו יש למלא בצורה מפורטת ומדויקת וכן, יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים: מסמכים רפואיים: חוות דעת מומחה, אבחנות, תוצאות של בדיקות וכיו"ב. אלו מסבירים למעשה מאיזו בעיה סובל המבוטח ואת המגבלות אשר נוצרו כתוצאה ממנה.

מומלץ שלא להעמיס במסמכים, אלא לצרף את המסמכים המהותיים ביותר, הקובעים את האבחנה ומוכיחים מהו מצבו של המבוטח במועד הסמוך להגשת התביעה.

נכות

  1. אישורים על עבודה: צירוף תלושי שכר עבור התקופה המצוינת בטופס התביעה. היה והמבוטח לא עובד במועד הגשת התביעה, עקב מגבלותיו, עליו לציין זאת במפורש בטופס התביעה. כאשר המבוטח הוא עצמאי ואינו עובד שכיר, עליו לצרף את השומות האחרונות שלו לתביעה.

במקרה שלא צורפו כל המסמכים הדרושים לשם החלטה בתביעה, ישלח הפקיד את התביעה בחזרה אל המבוטח, בליווי מכתב המפרט אלו מסמכים יש להשלים, לשם המשך התהליך.

האם קיימת נכות רפואית?

השאלה הראשונית היא האם המבוטח סובל מנכות רפואית. עבור כל ליקוי, נקבע אחוז נכות, אשר משתנה בהתאם למצבו של המבוטח, האם הוא מטופל ומצבו ומאוזן, או האם הוא במצב חמור יותר. הנכות הרפואית מתבססת על התיעוד הרפואי אשר הגיש המבוטח בתביעתו, לרבות מסמכים אשר הציג בפני הוועדה במועד עצמו.

כמו כן, כאשר מדובר בנכות עקב מצב פיזי, כוללת לרוב, הוועדה גם בדיקה גופנית של התובע, המהווה גם היא פקטור בקביעת הנכות הרפואית. חשוב להבהיר כי רק כאשר נקבע כי קיימת נכות רפואית, תפנה הוועדה לבדיקת הפגיעה בתפקוד.

האם קיימת ירידה בתפקוד?

משנקבעה נכות רפואית בשיעור המינימלי לפחות עבור הבעיה ממנה סובל המבוטח, תפנה הוועדה הרפואית, לבדיקת הנכות הכללית, קרי, האם קיימת ירידה בכושר העבודה של התובע. ישנם מקרים רבים בהם, למרות כי נקבעת נכות רפואית, הוועדה מתרשמת כי לא קיימת ירידה בתפקוד של 50% לפחות. במצב זה, לא יהיה זכאי המבוטח לקבלת קצבה ותביעתו למעשה נדחית.

הקביעה האם קיימת ירידה בתפקוד או לא, מתבססת בין היתר, על התרשמות הוועדה ממצבו הפיזי של המבוטח כאשר הופיע מולה ומתיאוריו על האופן בו משפיעה הבעיה הרפואית על תפקודו. לכן חשוב שביום המפגש עם הוועדה, המבוטח יסביר לרופא הוועדה בצורה ברורה, כיצד משפיעה מחלתו על תפקודו, האם הוא עובד כרגע, במה ובאיזה היקף, ולקשר את הדיווח למצב הרפואי.גרף

החלטת הוועדה הרפואית מתקבלת לרוב, תוך מספר שבועות, כאשר, במקרים מסוימים, רשאי המבוטח להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית. הערר יוגש תוך 60 יום מן המועד בו קיבל המבוטח הודעה בכתב על החלטתה של הוועדה הרפואית, כאשר החלטתה של וועדת העררים, היא סופית.

 

קבלת קצבת נכות מביטוח לאומי, מותנית בעמידה בשני תנאים: קיומה של נכות רפואית וקיומה של נכות כללית.

הנכות הרפואית מתייחסת למגבלות הרפואיות, אשר מהן סובל מבקש הקצבה (התובע) עקב מחלה או ליקוי רפואי. הנכות הכללית מייצגת את השפעתה של המחלה על הרמה התפקודית של התובע, אותה בודקים באמצעות מדד של כושר עבודה.

בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת קצבה, נשלח זימון לוועדה רפואית, אשר תקבע האם קיימת אצלו נכות רפואית. כאשר הוועדה קבעה כי קיימת נכות רפואית מעל אחוז מסוים, תיבחן גם הנכות הכללית, קרי, אחוז אובדן כושר.

כך נקבעת נכות רפואית

הוועדה הרפואית קובעת את עצם קיומה או העדרה, של נכות רפואית, על בסיס שני פרמטרים מרכזיים: המסמכים הרפואיים אשר הציג התובע ובדיקה גופנית של התובע במועד הוועדה. המסמכים הרפואיים מצורפים לתביעה ועליהם לכלול חוות דעת של רופא מומחה, הקובעת את האבחנה הרפואית של התובע ואת מהלך הטיפול שלו. שנית, על התובע לצרף תוצאות של בדיקות רפואיות שונות שבוצעו לאור מצבו.

מלבד המסמכים הרפואיים, תיערך לתובע גם בדיקה גופנית על ידי הרופא היושב בוועדה.

נכות

הבדיקה מאפשרת לרופא להתרשם ממצבו של התובע בצורה ישירה ולדבר יש כמובן גם השפעה על הקביעה האם קיימת נכות רפואית או אם לאו. אחוז הנכות הרפואית נקבע על בסיס ספר המחלות, המופיע בתקנות של ביטוח לאומי. הספר כולל רשימה של מחלות, לצדה של כל אחת, קבוע מהו אחוז הנכות הניתן עבורה.

המחלות מסווגות על פי תחומים. חלק מהמחלות מתבטאות גם בחלוקה פנימית של אחוזי נכות, על פי חומרת מצבו הבריאותי של מבקש הקצבה והטיפול שניתן לו. כך למשל, ייתכן כי לתובע החולה במחלה מסוימת, אך מאוזן בזכות טיפול תרופתי, ייקבעו אחוזי נכות רפואית נמוכים יותר, מאשר לתובע החולה באותה מחלה, אך מצבו אינו מאוזן, או שהטיפול שהוא מקבל אגרסיבי יותר, לעומת הטיפול של התובע הראשון.

הנכות הכללית – אי כושר עבודה

הנכות הרפואית מייצגת, כאמור את המגבלות מהן סובל אדם, בשל בעיות רפואיות הקיימות בגופו.

הנכות הכללית, מייצגת את רמת הקושי התפקודי כתוצאה מאותה מחלה. על פניו ניתן היה לחשוב, כי הנכות הרפואית והנכות הכללית, כרוכות זו בזו תמיד וכל היכן שקיימת נכות רפואית, בוודאי באחוז גבוה, הרי שזו בהכרח משפיעה על היכולת התפקודית.

על כן, אם קבעה הוועדה הרפואית כי ישנם אחוזי נכות רפואית, הרי שבוודאי תיקבע למבוטח, גם דרגת אי כושר.

אולם, מצב זה אינו תמיד נכון. במקרים רבים, יכול ותיקבע נכות רפואית, אולם מגבלותיו הרפואיות של התובע, אינן משפיעות כלל או באופן מהותי, על כושר תפקודו. כלומר, הוא אינו מוגבל ביכולת ההשתכרות שלו או ביכולתו לתפקד בבית, עקב המחלה בה לקה.

ערר על החלטות הוועדה

החלטות הוועדה הרפואית אינן סופיות משקיימת אפשרות לתובע להגיש ערר על החלטות הוועדה. זאת בתנאי כי נקבעה לו נכות רפואית שאינה עולה על שמונים אחוזים, או נכות כללית, דרגת אי כושר שאינה עולה על 74%. הערר יוגש לוועדה הרפואית לעררים, תוך חודשיים מהמועד בו קיבל התובע, הודעה בכתב על אחוזי הנכות.החלטה

הוועדה מוסמכת להגדיל את אחוזי הנכות שנקבעו לתובע, להפחיתם, או להשאירם ללא כל שינוי. חשוב לדעת כי החלטת הוועדה הרפואית לעררים, היא סופית. התובע יכול לערער בשאלת חוק בלבד, והערעור יוגש לבית הדין לעבודה.

אולי יעניין אותך גם:

מדרגון משטח – פתרון מצוין לניידות נכים בבית

משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!