שירותים מיוחדים לנכים: מהי הקצבה?

לפגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות השאירו פרטים או התקשרו

או חייגו

קצבת שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים, היא קצבה הניתנת לאנשים אשר זקוקים לעזרה בכדי לבצע את פעולות היומיום, כמו לבישה, רחצה, אכילה וכיוצא בזה.

כמו כן, הקצבה מיועדת גם עבור מי שזקוק להשגחה מתמדת, היות שהוא מהווה סכנה לעצמו או לאחרים.

כבכל קצבה או גמלה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, גם קבלת קצבה זו כרוכה בהגשת תביעה מסודרת, בה תדון הוועדה הרפואית מטעם המוסד ותקבל החלטה, האם המבוטח זכאי לקצבה, או אם לאו.

קצבת שירותים מיוחדים מתחילה בהגשת תביעה לביטוח לאומי

התביעה תוגש לסניף אליו שייך המבוטח בלבד ואין להגיש את התביעה לסניף אחר. יש למלא את הפרטים המופיעים בטופס התביעה, בצורה ברורה ולעניין זה, ניתן ורצוי להיעזר בקרוב משפחה או בעורך דין. כמו כן, ניתן לבדוק אפשרות של קבלת סיוע במילוי הטופס, על ידי מתנדבים היושבים בסניף עצמו.

על המבוטח לצרף לתביעה לקבלת שירותים מיוחדים, מסמכים רפואיים המסבירים את מצבו של המבוטח ואת הצורך שלו בסיוע בתפקוד היומיומי, ו/או בהשגחה. ההחלטה בתביעה מתבססת על אותם מסמכים רפואיים ועל בדיקה גופנית שתבוצע למבוטח על ידי רופא של הביטוח הלאומי. על כן, חשוב לצרף כל מסמך רפואי רלוונטי, השופך אור על מצבו של המבוטח.

לבחירתכם – מסלול רגיל או מהיר לניתוב התביעה

הטיפול בתביעה לקבלת שירותים מיוחדים, אינו ממושך ברוב המקרים, אך המוסד לביטוח לאומי יצר מסלול מיוחד, מהיר, עבור אנשים הסובלים ממוגבלות קשה וזקוקים לעזרה באופן דחוף יותר. מדובר בין השאר באנשים אשר חולים במחלה ממארת ומקבלים טיפול אקטיבי מאוד או נמצאים במצב סופני, אנשים אשר עברו השתלות כמו השתלת כליה וכיוצא בזה.

משהוגשה התביעה אל ביטוח לאומי, רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי, יחליט האם התביעה תטופל במסלול הרגיל, או האם תנותב אל המסלול המהיר, אשר בו הטיפול בתביעה מסתיים בדרך כלל, בתוך כחודש.

בדיקה רפואית קובעת את זכאותכם לשירותים מיוחדים

זמן קצר לאחר הגשת התביעה אל ביטוח לאומי, המבוטח יקבל זימון להגיע בכדי לעבור בדיקה גופנית על ידי רופא מטעםכביש המוסד. מדובר למעשה בוועדה רפואית, אשר תפקידה לבחון האם המבוטח, זכאי לקצבת שירותים מיוחדים ובאיזה שיעור. לעיתים, די בבדיקה הגופנית הזו, בכדי לקבל החלטה בתביעה שהוגשה.

אך במקרים אחרים, מגיע איש מקצוע נוסף אל ביתו של המבוטח, בכדי להעריך את מידת התלות שלו באדם אחר, לשם התפקוד היומיומי. חשוב לציין כי על החלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערעור.

אפשר לערער על החלטת הוועדה

לא פעם, סבורים מבוטחים אשר הגישו תביעה, כי החלטת הוועדה לא הייתה הוגנת. במצב זה, המבוטח זכאי להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית, כאשר הערעור מוגש אל ועדת ערערים לשירותים מיוחדים. חשוב לציין, כי כאשר התביעה לשירותים מיוחדים נדחתה, בשל כך כי נקבעו למבוטח, אחוזי נכות אשר אינם מזכים בקצבה, הערעור יוגש לגורם אחר, אל הוועדה הרפואית לעררים בנכות כללית.

רצוי מאוד להתייעץ עם עורך דין לשם הגשת הערעור, היות שהערעור חייב להיות מנומק היטב ומוגש תוך 90 יום מן המועד בו התקבלה תשובה בכתב בדבר החלטת הוועדה הרפואית. כאשר הערעור מוגש אל הוועדה הרפואית לעררים בנכות כללית, יש להגישו תוך 30 יום. על החלטות הוועדות הללו, לא ניתן לערער, אלא בגין שאלה של חוק ואז יוגש הערעור על בית הדין לעבודה.קבוצת אנשים

הגשת ערעור לכל אחד מן הגופים הנ"ל, יכול שתיעשה באופן עצמאי, או באמצעות עורך דין. מטבע הדברים, לאור חשיבות העניין והצורך לנמק היטב את הטענות על מנת לזכות בערעור, רצוי לפנות אל עורך דין המתמחה בתחום, לשם הגשת הערעור.

משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!